CHIMICE

POLIMERI NERECICLABILI

Pret cu TVA inclus: 0,10 lei

POLIMERI DE RECICLAT

Pret cu TVA inclus: 0,60 lei

CARBONAT DE CALCIU 5 micro

Pret cu TVA inclus: 1,49 lei

ACID SULFURIC

Pret cu TVA inclus: 2,09 lei

ACID CLORHIDRIC

Pret cu TVA inclus: 2,09 lei

POLIQUART

Pret cu TVA inclus: 2,38 lei

SARE TABLETE

Pret cu TVA inclus: 2,40 lei

HIDROXID DE SODIU LICHID

Pret cu TVA inclus: 2,78 lei

SOLEN SOLUTIE 0.2% - aditiv termodinamic

Pret cu TVA inclus: 3,57 lei

GLICEROL

Pret cu TVA inclus: 4,19 lei

HIPOCLORIT DE SODIU

Pret cu TVA inclus: 4,45 lei

SULFAT DE ALUMINIU

Pret cu TVA inclus: 5,84 lei

HIDROXID DE SODIU FULGI

Pret cu TVA inclus: 6,28 lei

APA OXIGENATA 50%

Pret cu TVA inclus: 6,59 lei

CLORURA DE AMONIU

Pret cu TVA inclus: 7,09 lei

VASELINA TEHNICA SR

Pret cu TVA inclus: 7,33 lei

METASILICAT DE SODIU

Pret cu TVA inclus: 7,57 lei

Polietilena FS 471-02

Pret cu TVA inclus: 7,58 lei

BISULFAT DE SODIU

Pret cu TVA inclus: 7,62 lei

ACID AZOTIC

Pret cu TVA inclus: 7,91 lei

ULEI MINERAL H46

Pret cu TVA inclus: 7,98 lei

SLES 30 %

Pret cu TVA inclus: 8,83 lei

TENSOFT pasta A55 - LABSA neutralizata

Pret cu TVA inclus: 9,07 lei

AMONIAC 25%

Pret cu TVA inclus: 9,42 lei

ACID ACETIC

Pret cu TVA inclus: 9,45 lei

LITEN ZB 29 - polietilena HDPE pudra

Pret cu TVA inclus: 10,07 lei

PLUMB 99.98

Pret cu TVA inclus: 10,56 lei

ROKAMINA K30 - betaina

Pret cu TVA inclus: 10,84 lei

DILUANT - WHITE SPIRIT

Pret cu TVA inclus: 10,91 lei

MONOETILENGLICOL

Pret cu TVA inclus: 12,41 lei